Skipulag & Hönnun

Skipulagsfræði

Image

MS gráða – 120 ECTS einingar

Skipulagsfræði er sjálfstæð fræðigrein, en henni tengist fjöldi annarra faggreina svo sem lögfræði, félagsfræði, hagfræði, landfræði, náttúrufræði, sagnfræði, arkitektúr og verkfræði.

Mikilvægt er að skipulagsfræðingar á Íslandi hafi aflað sér þekkingar á náttúrufari, veðurfari, samfélagi, hagkerfi, lagaumhverfi, tækni, menningu, fagurfræði, sögu landsins, byggðarþróun og innri gerð byggðar.

Námsbrautin er með sjálfbæra þróun og sköpun lífvænlegs umhverfis að leiðarljósi. Lögð er áhersla á gagnrýna skipulagshugsun.

Kennt á Keldnaholti í Reykjavík.

Brautarstjóri er Astrid Lelarge

Skipulag náms

Námskeið ársins 2023-2024 (Fyrsta ár)
Haust Vor
    MAÐUR OG SKIPULAG  4e 
    SKIPULAGSLÖGFRÆÐI OG STJÓRNSÝSLURAMMINN  6e 
    BORGARSKIPULAGSSAGA  4e * 
    BORGARFORMFRÆÐI  4e * 
    VÖLD OG LÝÐRÆÐI Í SKIPULAGI   4e *
    MÁLSTOFA FRAMHALDSNEMA - Skyldumæting   0e 
    VINNULAG OG AÐFERÐIR Í HÁSKÓLANÁMI   4e **
    UMHVERFI, SKIPULAG OG LÝÐHEILSA   4e **
    ALMENN JARÐFRÆÐI   6e **
    TÖLVUSTUDD HÖNNUN I   4e 
    TÖLVUSTUDD HÖNNUN II  4e **
    HAGNÝT GRUNNTÖLFRÆÐI    4e **
    MAT Á UMHVERFISÁHRIFUM   6e *** 
    BORGARHAGFRÆÐI  8e 
    MÁLSTOFA FRAMHALDSNEMA - Skyldumæting   0e 
    HEILDSTÆTT OG HAGNÝTT SKIPULAG   12e 
    LANDUPPLÝSINGAKERFI I (Kortafræði)   6e **
    VISTFRÆÐI I    4e **
    VEÐURFARSFRÆÐI   4e 
    LANDUPPLÝSINGAKERFI II  6e **

* Kennt annað hvert ár, næst 2023/2025.
** Áfangar í BS námi sem nýtast í undirbúning.
*** Nemendur sem hafa lokið hafa þessu námskeiði í grunnnámi geta sótt um undanþágu. Námskeið úr grunnnámi er þó ekki metið til eininga heldur tekur nemandi valnámskeið í staðinn.
Námskeið ársins 2024-2025 (Annað ár)
Haust Vor
    SKIPULAGSAÐFERÐIR    4e 
    RANNSÓKNIR Í SKIPULAGSFRÆÐUM  2e 
    EIGINDLEGAR RANNSÓKNARAÐFERÐIR I  10e * 
    MÁLSTOFA FRAMHALDSNEMA - Erindi I  1e 
    SAMGÖNGUSKIPULAG   4e ** 
    SKIPULAGSKENNINGAR    4e **
    BORGARSKIPULAG OG HÖNNUN   4e ***
    MÁLSTOFA FRAMHALDSNEMA - Erindi II  1e 
    MEISTARANÁMSRITGERÐ Skipulag og hönnun  30e 

* Kennt í HÍ - Sækja þarf um gestanám
** Kennt annað hvert ár, næst 2024/2026.
*** Kennt annað hvert ár, næst 2025/2027.
Námskeið ársins 2023-2024 (Óháð námsári)
Haust Vor
    TÖLFRÆÐI OG TILRAUNASKIPULAG     8e 
    AÐFERÐAFRÆÐI Í FRAMHALDSNÁMI OG Í RANNSÓKNUM    6e 
    VÍSINDAHEIMSPEKI / SIÐFRÆÐI (MSc)  6e 
    LANDUPPLÝSINGAKERFI III  4e 
    DREIFBÝLISSKIPULAG   4e *
    GÖNGU- OG HJÓLAVÆNT BORGARUMHVERFI    4e **
    BORGARVISTFRÆÐI   6e **
    SAMSKIPTI Í UMHVERFIS- OG AUÐLINDAMÁLUM   4e 
    SKIPULAGSFRÆÐI   4e 
    HÆÐARLÍNUR OG HÖNNUN   2e ***
    REKSTUR OG ÁÆTLANAGERÐ (Eigin rekstur)    6e 
    ARCTIC PLANNING AND ENVIRONMENTAL CHANGES   2e 

* Kennt annað hvert ár, næst 2024.
** Kennt annað hvert ár, næst 2023.
*** Kennt annað hvert ár, næst 2025/2027.
Frekari upplýsingar um námsleiðina
Námsbraut í Skipulagsfræði er 2 ára MS nám sem hefur það að markmiði að vera framsækið nám sem samtvinnar faglega þætti skipulagsfræðinnar og íslenskar aðstæður með sjálfbæra þróun og sköpun lífvænlegs umhverfis að leiðarljósi.

Námið veitir nemendum breiða, þverfaglega þekkingu á skipulagsfræði. Skipulagsfræði er sjálfstæð fræðigrein, en henni tengist fjöldi annarra greina sem koma að skipulagsfræði. Hér má nefna lögfræði, félagsfræði, hagfræði, landfræði, náttúrufræði, sagnfræði, landslagsarkitekúr, arkitektúr og verkfræði.

Námið er byggt upp af skipulögðum námskeiðum að þremur fjórðu og sjálfstæðu rannsóknarverkefni að einum fjórða.

Megináherslur í efni námskeiðanna er gagnrýn skipulagshugsun þar sem blandað er saman námskeiðum um skipulagskenningar, siðfræði og fjölbreyttri aðferðafræði til að ná fram betri skipulagslausnum sem mynda ramma mannlífs og samfélags. Námið þjálfar nemendur í að beita megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum, rýmishönnun og skipulagsaðferðafræði til að koma á samstarfi hagsmunaaðila.

Aðstæður á Íslandi er um margt sérstakar og því er mikilvægt að skipulagsfræðingar sem starfa á Íslandi hafi aflað sér þekkingar á náttúrufari, veðurfari, samfélagi, hagkerfi, lagaumhverfi, tækni, menningu, fagurfræði, sögu lansins, byggðarþróun og innri gerð byggðar.

Að loknu námi eiga nemendur að hafa öðlast haldgóða þekkingu á skipulagsfræði sem atvinnugrein og geta unnið sjálfstætt að ráðgjöf (aðgerðir og inngrip), við lausn vandamála og að þróunarverkefnum á sviði skipulags.

Í náminu er gert ráð fyrir að nemendur sæki námskeið við Landbúnaðarháskóla Íslands og aðra skóla sem LbhÍ hefur samstarf við svo sem Háskóla Íslands og erlenda háskóla.

Valfrelsi í hluta námsins gefur tækifæri til að sækja nám við aðra háskóla, gjarnan erlendis, auk þess sem færi gefst til nokkurrar sérhæfingar t.d. á sviði borgarskipulags og hönnunatengdra sérgreina, umhverfisskipulagstengdra sérgreina, eða stjórnsýslutengdra sérgreina.

Lögð er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og verkefnavinnu sem miðar að lausn raunverulegra vandamála/viðfangsefna og þjálfar hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt að námi loknu.

Nemendur ljúka almennt 30 ECTS rannsóknarverkefni en geta valið 60 ECTS rannsóknarverkefni til að leggja áherslu á rannsóknir og undirbúning fyrir doktorsnám.

Rannsóknarverkefnið skal unnið undir handleiðslu tveggja leiðbeinanda, starfsmanns LbhÍ annars vegar og löggilts skipulagsfræðings hinsvegar, Sjálfstætt rannsóknarverkefni nemenda miðar að því að þjálfa fræðilega hæfni auk skipulagshæfni og sjálfstæðra vinnubragða við lausn vandamála.

Miðað er við að nemendur sem útskrifast af námsbrautinni hafi aflað sér nauðsynlegrar þekkingar til að uppfylla þær menntunarkröfur sem gerðar eru til skipulagsfræðinga af Skipulagsfræðingafélagi Íslands.

Áherslur í skipulagsfræði

Image

Sjálfstætt rannsóknarverkefni vegur einn fjórða á móti skipulögðum námskeiðum.
Miðað er við að nemendur sem útskrifast af námsbrautinni hafi aflað sér nauðsynlegrar þekkingar til að uppfylla þær menntunarkröfur sem gerðar eru til skipulagsfræðinga af Skipulagsfræðingafélagi Íslands.

Fyrsta önn: Nemar sækja námskeið í skipulagskenningum og aðferðum
Önnur önn: Nemendur vinna við hagnýtt verkefni á vinnustofu og leysa raunverulegt skipulagsverkefni úr umhverfinu.
Þriðja önn: Nemandinn velur sér námskeið með hliðsjón af viðfangsefni meistaraverkefnis.
Fjórða önn: Á lokaönninni er megináherslan á ritun meistararitgerðar. Nemendur eru hvattir til að vinna sjálfstætt undir handleiðslu leiðbeinanda.

Að loknu námi í skipulagsfræði

Image

Vaxandi þörf er fyrir menntaða skipulagsfræðinga á Íslandi og er námið sniðið að íslenskum þörfum en fylgir engu að síður nýjustu stefnum í skipulagskenningum og fræðigreininni. Nemendur eru þjálfaðir í að beita meigindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum, rýmishönnun og hagnýtri nálgun við lausn skipulagsverkefna með samvinnu við ýmsa hagsmunaaðila.

Að loknu námi eiga nemar að geta fengist við ýmisleg skipulagsverkefni t.d. unnið sjálfstætt að ráðgjöf og aðstoðað opinbera aðila við ákvarðanir í skipulagsmálum og metið líklegar afleiðingar þeirra.

logo

Þekking á sviði sjálfbærrar nýtingar auðlinda, umhverfis, skipulags og matvælaframleiðslu.

LBHÍ

Hvanneyri - 311 Borgarbyggð
Sími 433-5000
lbhi@lbhi.is
Kt. 411204-3590
Rafrænir reikningar
Image

Starfsstöðvar

Flýtileiðir

Samfélagsmiðlar

Image
Image